National Commitee:

POLAND

Ms. Teresa Basińska-Jęsior

Associate Referee: GS6 Beet |

Company:
Südzucker Polska S.A.
Zakład Produkcyjny "Cukrownia Cerekiew"

Address:
ul. Fabryczna 13, Ciężkowice
47-260 Cerekiew
Poland

Mr. Grzegorz Guzik

Company:
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-
Spożywczego Zakład Cukrownictwa

Address:
ul. Rakowiecka 36
02-532 Warszawa
Poland

Ms. Dr. Krystyna Lisik

Company:
Stowarzyszenie Techników
Cukrowników – STC

Address:
pl. Dąbrowskiego 3
00-057 Warszawa
Poland

Ms. Krystyna Wasińska

Company:
Stowarzyszenie Techników
Cukrowników – STC

Address:
pl. Dąbrowskiego 3
00-057 Warszawa
Poland

Mr. Dr. Piotr Wawro

Company:
Nordzucker Polska S.A.

Address:
ul. 5 Stycznia 54
64-330 Opalenica
Poland