ICUMSA Member Detail:

Ms. Dr. Joanna Milala

Associate Referee: S5 Chemical Methods |

Company:
Politechnika Łódzka
Instytut Technologii i Analizy Żywności

Address:
ul. B. Stefanowskiego 4/10
90-924 Łódź
Poland