ICUMSA Member Detail:

Mr. Grzegorz Guzik

Company:
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-
Spożywczego Zakład Cukrownictwa

Address:
ul. Rakowiecka 36
02-532 Warszawa
Poland