ICUMSA member details

Ms. Dr.Agnieszka Papiewska
Politechnika Łódzka
Instytut Technologii i Analizy Żywności
ul. B. Stefanowskiego 4/10
90-924 Łódź
POLAND
+48/42-6313469


Associate Referee:
GS4 Molasses