ICUMSA member details

Ms. Grazyna Mardofel
Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu
Oddział "Cukrownia Werbkowice"
ul. Przemysłowa 2
22-550 Werbkowice
Poland
+48/84-6573717


Associate Referee:
GS2 White Sugar