ICUMSA member details

Mr. Dr.Maciej Wojtczak
Politechnika Łódzka
Instytut Technologii i Analizy Żywności
ul. B. Stefanowskiego 4/10
90-924 Łódź
POLAND
+48/42 631 34 53


Referee:
S5 Chemical Methods

Associate Referee:
GS1 Raw Sugar
GS9 Plantation White Sugar
S2 Method Format, Collaborative Testing and Statistical Treatment of Data